březen 2021

Nejsou naplánovány žádné akce

Pravidelné akce

středa

Lukost?elba

15:00 - 17:00

Jestli chcete um?t st?ílet z luku jako praví ameri?tí indiáni, nebo aspo? jako Legolas ( a ten to umí dost dob?e), tak p?ij?te v jakoukoli st?edu ve 3 odpoledne na lehkoatletický stadion  Luk i šípy zapůj?íme, tak si p?ij?te zast?ílet!


P?es zimní m?síce probíhá lukost?elba v Maršovicích nad jednotou